Święto w Warszawie - 08.12.2013


    W tym roku 8 grudnia zapalimy po raz 8 w Warszawie światełka dla dzieci, które odeszły. Tego dnia jednoczymy się wszyscy: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo podczas uroczystych mszy, aby uczcić i pamiętać o dzieciach, które odeszły w różnym wieku, niezależnie od przyczyny.
Spotykamy się o godz. 17.30 w kaplicy na miejscu objawień przy Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach gdzie odbędzie się msza w intencji rodzin wszystkich dzieci, które zmarły.

Po mszy, przed kaplicą zapalimy duży znicz i każdy z uczestników będzie mógł zapalić swój płomyk do nieba. Zapalenie świec będzie się odbywało przy akompaniamencie muzycznym. Będą też recytowane wiersze. Odczytamy imiona i nazwiska dzieci.

Po uroczystości zapraszamy rodziców na spotkanie, które odbędzie się w świetlicy Szkoły Kolegium Zakonu Pijarów znajdującej się przy kaplicy.

Prosimy wszystkich rodziców, którzy chcą, aby imię i nazwisko ich dziecka zostało wymienione podczas uroczystości o przesłanie maila na adres: sylwiahofman32@gmail.com

Można również przesłać zdjęcie dziecka, które zostanie umieszczone na pamiątkowej tablicy w kaplicy.

WAŻNE: Ze względów technicznych, bardzo proszę wszystkich rodziców (nawet tych, którzy w latach ubiegłych przesłali zdjęcie Dziecka) o uczynienie tego ponownie. Na tablicy będą tylko zdjęcia nadesłane w tym roku.

Ze względów organizacyjnych prosimy, aby zdjęcia oraz imiona i nazwiska dzieci, które mają zostać wyczytane przesyłać do nas do dnia 04-12-2013.

Rodzice, którzy do tego terminu nie prześlą do nas zdjęć, mogą je umieścić na pamiątkowej tablicy przed uroczystością.

Będzie również możliwość dopisania do listy imienia i nazwiska dziecka.


Archiwum - "Święto w Warszawie 2012"

Archiwum - "Święto w Warszawie 2011"

Archiwum - "Święto w Warszawie 2010"

Archiwum - "Święto w Warszawie 2009"

Archiwum - "Święto w Warszawie 2008"

Archiwum - "Święto w Warszawie 2007"