Święto w Warszawie - 14.12.2008


    W Warszawie 14 grudnia 2008 roku o godz. 17:30 w kaplicy na miejscu objawień przy Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach odbędzie się msza w intencji wszystkich dzieci, które zmarły i w intencji ich rodzin. Po mszy, przed kaplicą zapalimy duży znicz i każdy z uczestników będzie mógł zapalić światełko. "Ceremonia zapalenia świec" ma na celu uczczenie pamięci dzieci, które odeszły w różnym wieku i z różnych przyczyn, ma też połączyć rodziców pogrążonych w żałobie. Zapalenie świec będzie się odbywało przy akompaniamencie muzycznym. Będą też recytowane wiersze. Odczytamy imiona i nazwiska dzieci. Po uroczystości zapraszamy rodziców na krótkie spotkanie.

Prosimy wszystkich rodziców, którzy chcą, aby imię i nazwisko ich dziecka zostało wymienione podczas uroczystości o przesłanie maila na adres: sylwiahofman32@gmail.com

Można również przesłać zdjęcie dziecka, które zostanie umieszczone na tablicy w przedsionku kaplicy.


    Ze względów organizacyjnych prosimy, aby zdjęcia oraz imiona i nazwiska dzieci, które mają zostać wyczytane przesyłać do nas do godz.19:00 dnia 10-12-2008.

Rodzice, którzy do tego terminu nie prześlą do nas zdjęć, mogą je umieścić na pamiątkowej tablicy przed uroczystością.

Będzie również możliwość dopisania do listy imienia i nazwiska dziecka.


Każdy z rodziców będzie mógł zabrać po uroczystości znicz dla swojego dziecka i pamiątkową informację o "ceremonii zapalenia świec". Chcemy również w ten dzień na stronie internetowej zamieścić informacje o dzieciach i zapalić dla nich wirtualny znicz. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy.


Archiwum - "Święto w Warszawie 2007"