PODZIĘKOWANIA


Pragnę podziękować tym wszystkim którzy przyczynili się do zrealizowania pomysłu Danusi Gilarskiej aby w Polsce również obchodzono Święto Palenia Świec.

Dziękujemy:

- Agnieszce i Marcinowi Ranuszkiewiczom - za przygotowanie plakatów

- Mojej mamie Uli - za projekt plakatu

- Sponsorowi Pawłowi Placie

- Uli Świeczkowskiej za rozwieszenie plakatów

- Kasi i Jarkowi Grabowskim - za pomoc przy rozplakatowaniu afiszy

- Ojcu Zbigniewowi Krysiewiczowi Rektorowi Kościoła Św. Idziego za przychylność i serce

- Kustoszowi: Laurentemu Józefowi Kupcowi za pomoc

- Księdzu Lucjanowi Szczepaniakowi - za serce, kazanie jakże wzruszające i żołnierską gotowość do niesienia pomocy innym

- Chórowi Lege Artis: pani Agnieszce Treli,Agnieszce Dajcz, Malwinie Zych, , Justynie Wojnar, Kamili Owsianikównie, Barbarze Lubas, Konradowi Oklejewiczowi, Karolowi Kuszowi, Mikołajowi Karwatowi,Przemysławowi Bałce, Arturowi Piwkowskiemu -za oprawę muzyczną

- Panu Wojciechowi Lipczyńskiemu za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego

- Marcinowi Pączkowskiemu za obsługę tegoż sprzętu

- Monice Drużkowskiej za projekt pamiątek i ich zasponsorowanie

- Kamili Krawczukb> i Grzegorzowi Czekaj za wielkie zaangażowanie , za recytację wierszy i odczytanie imion Aniołków

- Tomkowi Dońcowi za stworzenie strony i czuwanie nad jej kształtem

- Maryni z Kanady, Magdzie z Warszawy, Sylwi Hofman,dziadkom Misi:Uli i Władkowi,

- mojemu mężowi Rafałowi Delekcie za czuwanie nad stroną muzyczno-techniczno-plastyczną.

Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam.

Chciałam jeszcze serdecznie podziękować tym wszystkim którzy w niedzielę byli z nami.

Wasza obecność była dla nas ogromnie ważna i jeśli chociaż troszkę pomogliśmy Wam to jest to dla nas wielkie szczęście.

Katarzyna DelektaJa ze swojej strony również bardzo wszystkim dziękuję - i przede wszystkim pragnę podziękować Tobie Kasiu - za koordynację całości działań związanych ze świętem i poświęcenie swojego praktycznie całego wolnego czasu.

Tomasz Doniec - administrator strony