Święto w Krakowie


    W Krakowie 10 grudnia 2006 roku o godz. 18:00 w kościele Św. Idziego przy ulicy Grodzkiej 67 odbędzie się msza w intencji wszystkich dzieci które zmarły i w intencji ich rodzin. Po mszy, o godz. 19:00 przed kościołem na placu zapalimy duży znicz i każdy z uczestników będzie mógł zapalić światełko. "Ceremonia zapalenia świec" ma na celu uczczenie pamięci dzieci które odeszły w różnym wieku i z różnych przyczyn, ma też połączyć rodziców pogrążonych w żałobie. Zapalenie świec będzie się odbywało przy akompaniamencie muzycznym. Będą też recytowane wiersze. Odczytamy imiona i nazwiska dzieci.

Prosimy wszystkich rodziców którzy chcą aby ich dziecko zostało wymienione podczas uroczystości o przesłanie do nas maila na adres:
mamamisi1@wp.pl
lub
tdoniec@poczta.fm
Można również przesłać do nas zdjęcie dziecka, które umieścimy na tablicy w przedsionku kościoła. Każdy z rodziców będzie mógł zabrać po uroczystości znicz dla swojego dziecka i pamiątkową informację o "ceremonii zapalenia świec". Chcemy również w ten dzień na stronie internetowej zamieścić informacje o dzieciach i zapalić dla nich wirtualny znicz. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy.